PISA-2018

/Files/images/2016_2017/m/IMG_20170406_111137.jpg

Що означає скорочення PISA?

Program for International Student Assessment (Програма міжнародного оцінювання учнів).


Хто і коли започаткував програму?

Програму було започатковано в 1997 році Організацією з економічного співробітництва та розвитку (OECР).


Яка основна мета програми?

Метою програми є визначення тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.

У 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів - PISA, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Дослідження проходить раз на три роки й спрямоване на оцінювання систем освіти в різних країнах світу на підставі тестування 15-річних учнів.У тестуванні можуть брати участь підлітки, вік яких становить від 15 років та трьох місяців до 16 років та двох місяців.Оскільки пілотне дослідження в Україні буде проводитися у травні 2017 року, то брати участь у тестуванні й опитуванні зможуть особи, які народилися в 2002 році. В основному ж дослідженні (квітень-травень 2018 року) візьмуть участь особи, які народилися у 2003 році.

PISA як міжнародне порівняльне дослідження враховує величезну кількість критеріїв і факторів, які впливають на систему освіти загалом. Завдяки цій програмі ми отримаємо серйозну додаткову інформацію, що допоможе правильно визначити слабші та сильніші місця нашої системи освіти й вибудувати орієнтири, за якими далі формуватиметься освітня політика в Україні”

PISA - це унікальний проект, оскільки він дозволяє оцінити безпосередньо не пов’язані зі шкільними програмами компетенції учнів із читання, математики та природничих дисциплін. Головне завдання – оцінити, наскільки учень може застосувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і готовий до повноцінної участі в житті суспільства. Інформація, зібрана за допомогою опитування учнів й адміністрацій шкіл, яке проводиться разом з тестуванням, також є цінною й може допомогти аналітикам інтерпретувати його результати: простежити зв’язок між тим, як учні виконують завдання PISA, і різноманітними умовами їхнього життя і навчання. Ідеться про такі чинники, як міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, залучення до читання, мотивація до навчання, а також здатність регулювати свою власну навчальну поведінку, повага до інших.

Саме дослідження проводитиметься лише в 2018 році. Зараз триватимуть підготовчі стадії до нього, готується інструментарій - спільні для всіх країн тести і опитувальники. Україна як член цього дослідження братиме участь у розробці інструментарію, потім, за вже виробленими статистичними методами, серед 15-річних учнів вибиратимуть учасників дослідження. Такий підхід дозволить урізноманітнити склад групи, що проходитиме тестування, це будуть діти з різних типів шкіл, різної місцевості тощо. Наступний етап – вибрана група дітей відповідатиме на тести та заповнюватиме анкету. В Україні відповідальним організатором дослідження PISA-2018 визначений Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Усвідомлюючи значущість проекту та можливості використання його результатів, значна кількість вітчизняних фахівців та організацій освітньої галузі беруть участь у підготовці дослідження. Харківська область буде брати участь у дослідженнях з читання.

Оцінювання і шкалювання

Результати учасників тестування шкалюються за допомогою модифікованої моделі Раша. Результати тестування повідомляються за 1000-бальною шкалою (із серединою 500 балів і стандартним відхиленням 100 балів) за кожною з визначених предметних галузей. Кожна з галузей (читання, математика, природничі науки) містить певні змістовні частини, за якими також надаються результати.

Так, під час виконання секції «читання» перевіряється здатність до пошуку нової інформації, інтерпретації тексту, до оцінювання змісту тексту, здійснення умовиводів. За кожний із цих трьох параметрів пріоритетної галузі дослідження учасник тестування отримує окремі бали, що відповідають одному із шести рівнів володіння читацькою грамотністю (перший – найнижчий, шостий – найвищий).

У математичній секції виокремлено такі підрозділи: простір та форма, зміни і взаємозалежності, кількість та невизначеність, а в природничій – такі: визначення наукової проблеми, пояснення певного явища, використання наукових доведень. У природничих науках було також виокремлено змістовні галузі, а саме: фізичні системи, живі системи, система біосфери та космічна система. Під час операційного тестування використовуються якірні завдання попередніх років, що дозволяє порівнювати результати країн-учасниць і результати суспільно значущих категорій учнів різних років.

Структура тестів і опитувальників

В Україні учні проходитимуть тестування впродовж 2-х годин, працюючи з одним з 13 тестових зошитів. Примірники кожного тестового зошиту надаються великій кількості учасників тестування для того, щоб можна було здійснити порівняльний аналіз результатів тестування як у межах однієї країни, так і серед усіх країн-учасниць.

Тестові завдання представлені у декількох форматах: вибір одного з варіантів відповіді, надання короткої і розгорнутої відповідей. У тестуванні надається стимул (текст або уривок з тексту, який презентує реальну життєву ситуацію або розкриває зміст певної проблеми), а також декілька тестових запитань до цього стимулу. Учасники отримують різні варіанти тестових зошитів, у яких комбінуються наявні тестові завдання.

Підлітки також отримують анкету, у якій вони надають інформацію про себе, про свої оселі, спосіб життя тощо. Окрім підлітків, анкету отримують директори шкіл. Серед запитань є ті, що стосуються умов, у яких навчаються учні, варіативних компонентів, які пропонує школа, кваліфікації персоналу тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 163